ساعت به وقت کابل : ۵:۲۸ ق٫ظ
تاریخ امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
ساعت : ۰۵:۲۸